Зелени иновации чрез промишлени симбиози – нови възможности и повече финансиране за бизнеса

Зелените иновации не са нова тема, но с публикуването на Европейския зелен пакт през 2020 г., Европа категорично заяви амбициите си за преход към климатично неутрална икономика.  Предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19, още повече подчертаха важността от внедряване на … Continued

Read More

World Startup Factory – Scale your Impact

World Startup Factory (WSF) encourages impact driven entrepreneurs with innovative connectivity solutions and business models aimed at improving the quality of life. The Internet of Things is one of the key disruptive forces in the world today. Hence we support … Continued

Read More
Back to top